Kredyt dla Rolników

Kredyt dla Rolników

Kredyt dla Rolników

Produkt finansowy dedykowany dla klientów prowadzących samodzielnie bądź wspólnie z pozostałymi współwłaścicielami gospodarstwo rolne i działy specjalne produkcji rolnej (1 wnioskodawca).

Na dowolny cel rozwojowy na działalność rolniczą, konsolidacja, działalność bieżąca

NA OŚWIADCZENIE!!!

Minimalny okres prowadzenia działalności - 12 miesięcy 24 miesiące, gdy zaangażowanie powyżej 200 tys. zł

Dostępna kwota kredytu - od 50 tys. zł (brutto) do 350 tys. zł (brutto)

Okres kredytowania - do 144 miesięcy

Sposób spłaty kredytu - raty miesięczne lub kwartalne